Giải Câu 12 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 104

  • 1 Đánh giá

Câu 12: Trang 104 - SGK Toán 8 tập 2

A, B, C và D là những đỉnh của hình hộp chữ nhật cho ở hình 88. Hãy điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 12 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 104-2 Giải Câu 12 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 104-1

Kết quả bài 12 minh họa công thức quan trọng sau:

Bài làm:

Trước hết ta chứng minh hệ thức sau:

Ta có : ∆ABC vuông tại C =>

∆ABD vuông tại B =>

=>

Áp dụng hệ thức này ta sẽ tính được độ dài một cạnh khi biết ba độ dài kia do đó ta có kết quả trong bảng sau:

Giải Câu 12 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 104-3

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021