Giải câu 19 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 19: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình theo quy tắc chuyển vế:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

b)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

c)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

d)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

  • 21 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021