Giải Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, KhoaHoc sẽ giới thiệu với các em cách tính diện tích xung quanh của một hình lăng trụ đứng qua bài học "Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng", thuộc chương 4 Toán 8 tập 2. Với phần tóm tắt kiến thức cần nhớ và các bài tập được hướng dẫn một cách chi tiết, dễ hiểu, hi vọng đây sẽ là tài liệu có ích cho các em.

A. TÓM TẮT KIẾN THỨC

1. Công thức tính diện tích xung quanh

Giải Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng-1

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng tổng diện tích các mặt bên:

(trong đó: p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao)

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng bằng chu vi đáy nhân với chiều cao.

2. Diện tích toàn phần của hình lăng trụ đứng

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và diện tích hai đáy.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 23: Trang 111 - SGK Toán 8 tập 2

Tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần của các lăng trụ đứng sau đây (h.102):

Giải Câu 23 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 24: Trang 111 - SGK Toán 8 tập 2

Quan sát lăng trụ đứng tam giác (h.103) rồi điền số thích hợp vào các ô trống ở bảng sau:

Giải Câu 24 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 25: Trang 111 - SGK Toán 8 tập 2

Tấm lịch để bàn (xem lại hình 94) có dạng một lăng trụ đứng, ABC là một tam giác cân (h.104).

a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AC song song với những cạnh nào?

b) Tính diện tích miếng bìa dùng để làm một tấm lịch như trên.

Giải Câu 25 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 111

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 26: Trang 112 - SGK Toán 8 tập 2

a) Từ hình khai triển (h.105) có thể gấp theo các cạnh để có được một tấm lăng trụ đứng hay không ? (Các tứ giác trên hình đều là hình chữ nhật)

b) Trong các hình vừa gấp được, xét xem các phát biểu dưới đây, phát biểu nào đúng ?

  • Cạnh AD vuông góc với cạnh AB
  • EF và CF là hai cạnh vuông góc với nhau
  • Cạnh DE và cạnh BC vuông góc với nhau
  • Hai đáy (ABC) và (DEF) nằm trên hai mặt phẳng song song với nhau
  • Mặt phẳng (ABC) song song với mặt phẳng (ACFD).

Giải Câu 26 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 112

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng


  • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021