Giải câu 56 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 34

  • 1 Đánh giá

Câu 56: trang 34 sgk Toán 8 tập 2

Để khuyến khích tiết kiệm điện, giá điện sinh hoạt được tính theo kiểu lũy tiến, nghĩa là nếu người sử dụng càng dùng nhiều điện thì giá mỗi số điện (1kWh) càng tăng lên theo các mức như sau:

Mức thứ nhât: Tính cho 100 số điện đầu tiền;

Mức thứ hai: Tính cho số điện thứ 101 đến 150, mỗi số đắt hơn 150 đồng so với mức thứ nhât;

Mức thứ ba: Tính cho số điện thứ 151 đến 200, mỗi số đắt hơn 200 đồng so với mức thứ hai;

v.v…

Ngoài ra, người sử dụng còn phải trả thêm 10% thuê giá trị gia tăng (thuế VAT).

Tháng vừa qua, nhà Cường dùng hết 165 số điện và phải trả 95700 đồng. Hỏi mỗi số điện ở mức thứ nhất giá là bao nhiêu?

Bài làm:

Gọi x (đồng) là giá điện ở mức thứ nhất

Số tiền phải trả ở mức 1 là (đồng)

Số tiền phải trả ở mức 2 là (đồng)

Số tiền phải trả ở mức 3 là (đồng)

Số tiền phải trả chưa tính thuế VAT:

Số tiền thuế VAT là

Vì tổng số tiền phải trả là đồng nên ta lập được phương trình:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy giá điện ở mức thấp nhất là 450 đồng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021