Giải câu 2 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 2: trang 130 sgk Toán 8 tập 2

a)Thực hiện phép chia:

b) Chứng tỏ rằng thương tìm được trong phép chia trên luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

Bài làm:

Vậy

b) Ta có:

với mọi x (đpcm)

Vậy thương tìm được luôn luôn dương với mọi giá trị của x.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021