Giải câu 14 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 131

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 131 sgk Toán 8 tập 2

Cho biểu thức:

a) Rút gọn biểu thức A.

b) Tính giá trị của A tại x, biết .

c) Tìm giá trị của x để A < 0.

Bài làm:

a)

b)

  • Nếu thì \( A = {1 \over {2 - {1 \over 2}}} = {1 \over {{3 \over 2}}} = {2 \over 3}\)
  • Nếu thì \( A = {1 \over {2 - \left( { - {1 \over 2}} \right)}} = {1 \over {2 + {1 \over 2}}} = {1 \over {{5 \over 2}}} = {2 \over 5}\)

c) khi \(2 – x < 0 \)hay \(x > 2\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021