Đáp án câu 3 đề 1 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

3.

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A'B'C'D' có AB = 10 cm, BC = 20 cm, AA' = 15 cm.

a) Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

b) Tính độ dài đường chéo AC' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất).

Bài làm:

3. a) = $2(AB.BC + BC.AA' + AA'.AB)$

=

= cm^{2}$

b) Xét $A'C'D'$, $\widehat{D}$ = $90^{\circ}$

$A'C'^{2}$ = $ $A'D'^{2}$ + $ $D'C'^{2}$ = $ $10^{2}$ + $ $20^{2}$ = $500$

Xét $AA'C'$, ta có: $AC'^{2}$ = $ $A'C'^{2}$ + $ AA'^{2}$ = $500$ + $ $225$ = $725$

$AC'$ = $\sqrt{725}$ $\approx$ $26,9$ (cm)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021