Giải câu 45 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 45: trang 31 sgk Toán 8 tập 2

Một xí nghiệp kí hợp đồng dệt một số tấm thảm len trong 20 ngày. Do cải tiến kỹ thuật, năng suất dệt của xí nghiệp đã tăng 20%. Bởi vậy, chỉ trong 18 ngày, không những xí nghiệp đã hoàn thành số thảm cần dệt mà còn dệt thêm được 24 tấm nữa.Tính số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng.

Bài làm:

Gọi x là số tấm thảm len mà xí nghiệp phải dệt theo hợp đồng

Số tấm thảm len mỗi ngày dự định dệt là tấm

Số tấm thảm len thực tế đã dệt là tấm

Số tấm thảm len mỗi ngày đã dệt:tấm

Vì năng suất của xí nghiệp tăng 20% nên số thảm thực tế dệt trong một ngày bằng 120% số thảm dự định dệt trong một ngày.

Ta lập được phương trình:

(thỏa mãn ĐK).

Vậy số tấm thảm len dự định dệt là 300 tấm.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021