Giải câu 50 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 50: trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có nghiệm là

b)

(vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c)

Vậy phương có nghiệm là

d)

Vậy phương trình có nghiệm là

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021