Giải Câu 18 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 68 - SGK Toán 8 tập 2

Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Bài làm:

Câu 18: Trang 68 - SGK Toán 8 tập 2 Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

AE là đường phân giác của tam giác ABC nên

(Tính chất đường phân giác trong tam giác ABC)

Áp dụng tính chất tỉ lệ thức:

=>

=>

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021