Giải Câu 6 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

là một hình lập phương (h.81). Quan sát hình và cho biết:

a) Những cạnh nào song song với cạnh ?

b) Những cạnh nào song song với ?

Giải Câu 6 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

Bài làm:

là một hình lập phương nên 6 mặt là các hình vuông.

a) Những cạnh song song với cạnh là: $AA_1, BB_1, DD_1$.

b) Những cạnh song song với cạnh là: $B_1C_1, BC, AD$.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021