Đáp án câu 4 đề 5 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5cm, 12cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.

Bài làm:

Câu 4.

+ Tính cạnh huyền của đáy : = $13$ (cm)

+ Diện tích xung quanh của lăng trụ : = $240$ ($cm^{2}$)

+ Diện tích một đáy : = $30$($cm^{2}$)

+ Thể tích lăng trụ : = $240$($cm^{3}$)

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021