Giải Câu 57 Bài: Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

  • 1 Đánh giá

Câu 57: Trang 129 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của hình chóp đều, hình chóp cụt đều sau đây (h.147 và h.148) ()

Giải Câu 57 Bài: Ôn tập chương 4 - sgk Toán 8 tập 2 Trang 129

Bài làm:

a) Hình 147

Chiều cao của tam giác đều BCD cạnh 10 cm là:

Diện tích đáy của hình chóp:

Thể tích hình chóp đều:

b) Hình 148

Thể tích của hình chóp cụt đều chính là hiệu của thể tích hình chóp đều L.ABCD với thể tích của hình chóp đều L.EFGH.

Do đó:

Diện tích đáy của hình chóp đều L.ABCD là:

Thể tích chóp đều L.ABCD là:

Diện tích đáy hình chóp đều L.EFGH là:

Thể tích hình chóp đều L.EFGH:

Vậy thể tích hình chóp cụt đều là:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021