Giải câu 25 bài 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 25: trang 47 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

b)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

c)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

d)

Vậy nghiệm của bất phương trình là

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021