Giải bài 3: Bất phương trình một ẩn – sgk Toán 8 tập 2 trang 41

  • 1 Đánh giá

Bất phương trình một ẩn có tương tự như phương trình một ẩn hay không? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 3: Bất phương trình một ẩn. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Tập nghiệm của bất phương trình

Tập hợp tất cả các nghiệm của một bất phương trình được gọi là tập nghiệm của bất phương trình. Giải bất phương trình là tìm tập nghiệm của bất phương trình đó

2. Bất phương trình tương đương

Hai bất phương trình có cùng tập nghiệm là hai bất phương trình tương đương và dùng kí hiệu để chỉ sự tương đương đó.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 15: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Kiểm tra xem giá trị là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a.

b.

c.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 17: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 18: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 3: Bất phương trình một ẩn


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021