Giải câu 18 bài 3: Bất phương trình một ẩn sgk Toán 8 tập 2 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 18: trang 43 sgk Toán 8 tập 2

Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường đi từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7 giờ. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

Bài làm:

Gọi x là vận tốc của ô tô

Thời gian đi từ A đến B (giờ)

Để đến B trước 9 giờ thì thời gian đi phải nhỏ hơn (giờ)

Vậy ta có thể lập được bất phương trình

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021