Giải Câu 16 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 16: Trang 105 - SGK Toán 8 tập 2

Thùng chứa của một xe chở hàng đông lạnh có dạng như hình 90. Một số mặt là những hình chữ nhật, chẳng hạn (ABKI), (DCC'D'), ... . Quan sát hình và trả lời các câu hỏi sau:

Giải Câu 16 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 105

a) Những đường thẳng nào song song với mặt phẳng (ABKI)?

b) Những đường thẳng nào vuông góc với mặt phẳng (DCC'D')?

c) Mặt phẳng (A'D'C'B') có vuông góc vứi mặt phẳng (DCC'D') hay không?

Bài làm:

a) Những đường thẳng song song với mặt phẳng (ABKI) là A’B’; D’C’; DC; GH.

b) Những đường thẳng vuông góc với mặt phẳng (DCC'D') là A'D'; B'C'; DG; CH; AI; BK.

c) Ta có: A'D' ⊥ (CDD'C') => (A'B'C'D') ⊥ (CDD'C')

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021