Giải Câu 38 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 79 - SGK Toán 8 tập 2

Tính độ dài x, y của các đoạn thẳng trong hình 45.

Giải Câu 38 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

Bài làm:

Ta có: (gt) mà 2 góc ở vị trí so le trong

=> AB // DE

=> ∆ABC ∽ ∆EDC (định lí)

=> (cặp cạnh tương ứng)

=>

=>

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021