Giải câu 51 bài Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 trang 33

  • 1 Đánh giá

Câu 51: trang 33 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có hai nghiệm là hoặc \(x=3\)

b)

Vậy phương trình có hai nghiệm hoặc \(x = 4\)

c)

Vậy phương trình có hai nghiệm là hoặc \(x=\frac{1}{3}\)

d)

Vậy phương trình có ba nghiệm

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021