Giải câu 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – sgk Toán 8 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho chứng tỏ:

a)

b)

Bài làm:

a) Ta có:

vì \(2 > 0\)

(cộng cả hai vế với -3)

b) Ta có:

(cộng vào hai vế với 2b)

(chứng minh trên)

Vậy (theo tính chất bắc cầu)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021