Giải câu 11 bài Luyện tập – sgk Toán 8 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 11: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho chứng minh:

a)

b)

Bài làm:

Thật vậy:

a) Vì (nhân cả hai vế với 3 > 0)

(cộng cả hai vế với 1)

b) (nhân cả hai vế với -2 < 0)

(cộng cả hai vế với -5)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021