Giải câu 31 bài luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 23

  • 1 Đánh giá

Câu 31: trang 23 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a) ĐKXĐ \(x \neq 1\)

không thỏa ĐKXĐ.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất là

b) ĐKXĐ \(x ≠ 1, x ≠ 2, x ≠ 3\)

(không thỏa mãn)

Vậy phương trình vô nghiệm.

c) ĐKXĐ \(x ≠ -2\)

Loại trường hợp vì không thỏa mãn ĐKXĐ.

Vậy phương trình có tập nghiệm là

d) ĐKXĐ \(x \neq \pm 3,x \ne - {7 \over 2}\)

Loại trường hợp vì không thỏa ĐKXĐ.

Vậy phương trình có nghiệm duy nhất

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021