Đáp án câu 4 đề 6 kiểm tra học kì II toán 8

  • 1 Đánh giá

Câu 4. Cho vuông tại A có AB = 12cm, AC = 16 cm. Kẻ đường cao AH và đường phân giác AD của tam giác.

a)Chứng minh:

b)Tìm tỷ số diện tích và $\bigtriangleup ADC$.

c) Tính BC , BD ,AH.

d)Tính diện tích tam giác AHD.

Bài làm:

Câu 4:

a) = $\widehat{CAB}$ = $90^{\circ}$ ; $\widehat{B}$

b) = $\frac{1}{2}$ AH.BD ; $S_{\bigtriangleup ADC}$ = $\frac{1}{2}$ AH.DC

= $\frac{BD}{DC}$

= $\frac{AB}{AC}$ = $\frac{12}{16}$ = $\frac{3}{4}$

= $\frac{3}{4}$

c) BC = 20cm

BD= cm

AH = cm

d) Diện tích tam giác AHD =

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021