Giải câu 14 bài Luyện tập – sgk Toán 8 tập 2 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 14: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho hãy so sánh:

a) với \(2b + 1\)

b) với \(2b +3\)

Bài làm:

a) Ta có: (vì 2 > 0)

Vậy nếu thì \(2a + 1 < 2b +1\)

b)

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021