Giải bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân – sgk Toán 8 tập 2 trang 37

  • 1 Đánh giá

Mối liên hệ giữa thứ tự trên tập hợp số và phép nhân như thế nào? Để biết chi tiết hơn, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

A. Lý thuyết cần biết

1. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số dương

Tính chất: Với ba số a, b, c và c > 0, ta có:

  • Nếu thì \(ac
  • Nếu thì \(ac>bc\); nếu \(a \geq b\)thì \(ac \geq bc\)

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số dương ta được bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.

2. Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân với số âm

Tính chất: Với ba số a, b, c và c < 0, ta có:

  • Nếu thì \(ac>bc\); nếu \(a \leq b\)thì \(ac \geq bc\)
  • Nếu thì \(ac

Khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức với cùng một số âm ta được bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.

3. Tính chất bắc cầu của thứ tự

Với 3 số a, b, c ta thấy rằng nếu a < b và b < c thì a < c.

Tính chất này gọi là tính chất bắc cầu.

Tính chất cũng tương tự đối với thứ tự lớn hơn, lớn hơn hoặc bằng, nhỏ hơn hoặc bằng.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 5: trang 39 sgk Toán 8 tập 2

Mỗi khẳng định sau đúng hay sai? Vì sao?

a)

b)

c)

d)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: trang 39 sgk Toán 8 tập 2

Cho hãy so sánh:

và \(2b\)

và \(a + b\)

và \(-b\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Số a là số âm hay dương nếu:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8: trang 40 sgk Toán 8 tập 2

Cho chứng tỏ:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm Đại số 8 bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân


  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021