Giải Câu 19 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 68

  • 1 Đánh giá

Câu 19: Trang 68 - SGK Toán 8 tập 2

Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự là E và F.

Chứng minh rằng:

a) ;

b) ;

c) .

Bài làm:

Giải Câu 19 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 68

a) Nối AC cắt EF tại O

∆ADC có EO // DC => (áp dụng định lí Ta-lét)

∆ABC có OF // AB => (áp dụng định lí Ta-lét)

Từ (1) và (2) =>

b) Từ

hay

c) Từ

=> hay \(\frac{ED}{AD}= \frac{FC}{BC}\)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021