Giải câu 23 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 17

  • 1 Đánh giá

Câu 23: trang 17 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

b)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

c)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

d)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021