Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều sgk Toán 8 tập 2 Trang 124

  • 1 Đánh giá

Câu 45: Trang 124 - SGK Toán 8 tập 2

Tính thể tích của mỗi hình chóp đều dưới đây (h.130, h.131).

Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-1 Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-2

Bài làm:

Hình 130

Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-3

Gọi H là trung điểm BC.

Vì tam giác BCD là tam giác đều => HD đồng thời là đường cao của tam giác BCD.

Ta có:

Mặt khác: (định lý Pitago trong tam giác vuông HCD)

=>

Vậy

  • Diện tích đáy của hình chóp đều là:

  • Thể tích hình chóp đều là:

Hình 131

Giải Câu 45 Bài 9: Thể tích của hình chóp đều - sgk Toán 8 tập 2 Trang 124-4

Tương tự hình 130, ta có: HD là đường cao của tam giác đều BDC.

=>

Vậy

  • Diện tích đáy của hình chóp đều là:

  • Thể tích hình chóp đều là:

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021