Giải Câu 36 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 36: Trang 79 - SGK Toán 8 tập 2

Tính độ dài x của đường thẳng BD trong hình 43 (Làm tròn đến chữ thập phân thứ nhất), biết rằng ABCD là hinh thang (AD // CD); AB = 12,5cm; CD = 28,5cm

= \(\widehat{DBC}\).

Giải Câu 36 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba - sgk Toán 8 tập 2 Trang 79

Bài làm:

Vì AB // CD (gt) => (2 góc so le trong)

Xét ∆ABD và ∆BDC có:

( gt)

(cmt)

=> ∆ABD ∽ ∆BDC (trường hợp góc - góc)

=>

=>

=>

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021