Giải Câu 9 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét sgk Toán 8 tập 2 Trang 63

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 63 - SGK Toán 8 tập 2

Cho tam giác ABC và điểm D trên cạnh AB sao cho AD= 13,5cm, DB= 4,5cm. Tính tỉ số các khoảng cách tự điểm A và B đến cạnh AC

Bài làm:

Giải Câu 9 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét - sgk Toán 8 tập 2 Trang 63

Gọi DH và BK lần lượt là khoảng cách từ B và D đến cạnh AC.

Ta có DH // BK (cùng vuông góc với AC)

=> (Áp dụng định lí Ta-lét trong tam giác ABC)

=>

Vậy

Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm D và B đến AC bằng .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021