Toán 8: Đề kiểm tra kì II (Đề 5)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề 5 kiểm tra học kì 2 toán 8. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu kết quả bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: Điều kiện xác định của phương trình = $\frac{5x-1}{x^{2}-3x+2}$ là

A. hoặc $x\neq 2$ B. $x\neq 2$ và $x\neq$ 3 C. và $x\neq -3$ D. và $x\neq 2$

Câu 2: Tập nghiệm của phương trình = $(x-1)(x-3)$ = $0$ là:

A. {-1;9} B. {1;-9} C. {-1;-9} D.{-1;9}

Câu 3: Cho có có M\in AB và AM =\frac{1}{3}AB, vẽ MN//BC, N\in AC.Biết MN = 2cm, thì B

A. 4cm B. 6cm C. 8cm D. 10cm

Câu 4: Một hình lập phương có diện tích toàn phần là , thể tích của khối lập phương đó là

A. B. $36cm^{3}$ C. $1296cm^{3}$ D. $72cm^{3}$

Câu 5: Bất phương trình có nghiệm là

A. B. $x <\frac{22}{3}$ c.$x <\frac{-2}{3}$ d. $x>\frac{2}{3}$

Câu 6: Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều có cạnh bằng 6cm và độ dài trung đoạn bằng 10cm là:

A. B. $240cm^{2}$ C. $180cm^{2}$ D. $60cm^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

II. TỰ LUẬN

Câu 1.Giải các phương trình

a) = $9 $

b) = $2x+5 $

c) = $\frac{3x+5}{x^{2}-9}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Giải các bất phương trình sau :

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Bình đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15 km/h. Khi tan học về nhà Bình đi với vận tốc 12km/h nên thời gian về nhiều hơn thời gian đi 6 phút. Hỏi nhà Bình cách trường bao xa.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Một hình lăng trụ đứng có đáy là tam giác vuông (như hình vẽ). Độ dài hai cạnh góc vuông của đáy là 5cm, 12cm, chiều cao của lăng trụ là 8cm. Tính diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đó.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. Cho hình thang ABCD (AB//CD). Gọi O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD. Qua O kẻ đường thẳng song song với AB, cắt AD và BC theo thứ tự ở E và G.

a) Chứng minh : OA .OD = OB.OC.

b) Cho AB = 5cm, CD = 10 cm và OC = 6cm. Hãy tính OA, OE.

c) Chứng minh rằng: = $\frac{1}{OG}$ = $\frac{1}{AB}+\frac{1}{CD}$

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021