Giải câu 27 bài 5: Phương trình chứa ẩn ở mẫu sgk Toán 8 tập 2 trang 22

  • 1 Đánh giá

Câu 27: trang 22 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a.

b.

c.

d.

Bài làm:

a. ĐKXĐ \(x \neq 5\)

(thỏa mãn điều kiện)

Vậy phương trình có một nghiệm là

b. ĐKXĐ \(x \neq 0\)

(thỏa mãn)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c. ĐKXĐ \(x \neq 3\)

Vậy phương trình có một nghiệm là

d. ĐKXĐ \(x \neq \frac{-2}{3}\)

Vậy phương trình có tập nghiệm là

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021