Giải câu 3 bài 1: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng – sgk Toán 8 tập 2 trang 37

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 37 sgk Toán 8 tập 2

So sánh a và b nếu:

a)

b)

Bài làm:

a)

b)

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021