Giải Câu 15 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 67

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 67 - SGK Toán 8 tập 2

Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Giải Câu 15 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác - sgk Toán 8 tập 2 Trang 67

Bài làm:

a) AD là tia phân giác của ∆ABC nên

b) PQ là đường phân giác của ∆PMN nên

Hay

Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức:

=>

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021