Giải câu 34 bài 6: Giải bài toán bằng cách lập phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 25

  • 1 Đánh giá

Câu 34: trang 25 sgk Toán 8 tập 2

Mẫu số của một phân số lớn hơn tử số của nó là 3 đơn vị. Nếu tăng cả tử và mẫu của nó thêm đơn vị thì được phân số mới bằng . Tìm phân số ban đầu.

Bài làm:

Gọi x là tử số của phân số cần tìm

Mẫu số của phân số đó là

Phân số ban đầu có dạng là

Phân số sau khi tăng cả tử và mẫu là

Vì phân số mới bằng nên ta có phương trình :

(thỏa mãn ĐKXĐ)

Vậy phân số ban đầu là

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021