Giải câu 3 bài 1: Mở đầu về phương trình sgk Toán 8 tập 2 trang 6

  • 1 Đánh giá

Câu 3: trang 6 sgk Toán 8 tập 2

Xét phương trình

Ta thấy mọi số đều là nghiệm của nó.

Người ta còn nói: Phương trình này nghiệm đúng với mọi x. Hãy cho biết tập nghiệm của phương trình đó.

Bài làm:

Ta thấy phương trình nghiệm đúng với mọi \(x \in \mathbb{R}\).

Vậy tập hợp nghiệm của phương trình trên là:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021