Giải Câu 41 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba sgk Toán 8 tập 2 Trang 80

  • 1 Đánh giá

Câu 41: Trang 80 - SGK Toán 8 tập 2

Tìm các dấu hiệu nhận biết hai tam giác cân đồng dạng.

Bài làm:

Với trường hợp đồng dạng thứ nhất, ta có:

  • Nếu cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân này tỉ lệ với cạnh bên và cạnh đáy của tam giác cân kia thì hai tam giác đó đồng dạng.

Với trường hợp đồng dạng thứ hai và thứ ba ta có:

  • Nếu hai tam giác cân có một góc tương ứng bằng nhau thì hai tam giác đó đồng dạng.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021