Giải Câu 3 Bài 1: Định lí Ta-lét trong tam giác sgk Toán 8 tập 2 Trang 59

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 - SGK Toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB gấp 5 lần độ dài của CD và độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỉ số của hai đoạn thẳng AB và A'B'.

Bài làm:

Độ dài AB gấp 5 lần độ dài CD nên .

Độ dài A'B' gấp 12 lần độ dài CD nên .

=> Tí số của hai đoạn thẳng AB và A'B' là:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021