Trắc nghiệm Hình học 8 Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A,AC=b,. Góc giữa BC' và mặt phẳng (AA'C'C) bằng $30^{\circ}$. Diện tích xung quanh của hình lăng trụ bằng bao nhiêu?

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có chu vi đáy là 4,5cm,diện tích xung quanh là .Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây:

 • A.AA'=CC'>BB'
 • B.AA'=4cm
 • C.CC'=9cm
 • D.BB'>4cm

Câu 3: Cho hình lăng trụ đứng tam giác ABC.A'B'C' có các mặt bên là hình chữ nhật có diện tích bằng nhau.Chiều cao của hình lăng trụ là 6m,một cạnh đáy của hình lăng trụ là 4m.Diện tích xung quanh của hình lăng trụ là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 4: Một khối gỗ hình lăng trụ đứng có chiều cao là 4m,mặt đáy là một tứ giác lồi ABCD. Biết AC=90cm.Đoạn vuông góc kẻ từ B đến AC là 30cm,đoạn vuông góc kẻ từ D đến AC là 20cm.Biết mỗi mét khối gỗ vuông này là 4 triệu đồng.Giá tiền của khối gỗ này là:

 • A.2 triệu đồng
 • B.3 triệu đồng
 • C.3 triệu 6 trăm ngàn đồng
 • D.2 triệu 8 trăm ngàn đồng

Câu 5: Tính diện tích xung quanh hình lăng trụ đứngABCD.A'B'C'D' có các kích thước AB=3cm, BC=5cm, CC'=8cm, A'D'=5cm, D'C'=7cm

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 6: Tính diện tích toàn phần của một lăng trụ đứng ABC.A'B'C', đáy là tam giác vuông tại A, theo các kích thước như sau: AB=6cm, BC=10cm, CC'=15cm.

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 7: Một cái chặn giấy bằng thủy tinh hình lăng trụ đúng có các kích thước cho ở hình bên.Diện tích toàn phần của nó là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 8: Công thức , trong đó p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao là công thức tính diện tích xung quanh của mình:

 • A.Hình lăng trụ đứng
 • B.Hình hộp chữ nhật
 • C.Hình lập phương
 • D.Cả 3 câu đều đúng

Câu 9:Cho ABC.DEF, tam giác ABC vuông tại A, là hình lăng trụ đứng có các kích thước AB=3cm,BC=5cm,CF=7cm.Diện tích toàn phần của lăng trụ đứng này là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.

Câu 10: Một lăng trụ đứng lục giác đều có độ dài cạnh là 4cm, chiều cao là 5cm.Diện tích toàn phần là:

 • A.
 • B.
 • C.
 • D.
Xem đáp án

=> Kiến thức Giải Bài 5: Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 109


 • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021