Giải câu 45 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 54

  • 1 Đánh giá

Câu 45: trang 54 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(thỏa mãn ĐK)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có hai nghiệm là

b)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(không thỏa mãn ĐK)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có một nghiệm là

c)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(không thỏa mãn ĐK)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có một nghiệm là

d)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(thỏa mãn ĐK)

  • Với

Phương trình đã cho tương đương

(không thỏa mãn ĐK)

Vậy phương trình có một nghiệm là

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021