Giải câu 8 bài Ôn tập cuối năm Phần Đại số sgk Toán 8 tập 2 trang 130

  • 1 Đánh giá

Câu 8: trang 130 sgk Toán 8 tập 2

Giải các phương trình

a)

b)

Bài làm:

a)

Ta có

Phương trình đã cho tương đương

Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện của x.

Vậy phương trình có hai nghiệm là hoặc \(x=- \frac{1}{2}\)

b)

Ta có

Phương trình đã cho tương đương

Cả hai nghiệm đều thỏa mãn điều kiện của x.

Vậy phương trình có hai nghiệm là hoặc \(x=- \frac{1}{4}\)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021