Giải Câu 4 Bài 1: Hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 97 - SGK Toán 8 tập 2

Xem hình 74a, các mũi tên hướng dẫn cách ghép các cạnh với nhau để có được một hình lập phương.

Giải Câu 4 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 97-1

Hãy điền thêm vào hình 74b các mũi tên như vậy.

Bài làm:

Mỗi hình vuông tương ứng với một mặt của hình lập phương có 6 mặt. Đầu tiên chúng ta giữ cố định một hình vuông ở giữa để làm một mặt trong cùng của hình lập phương, sau đó di chuyển các hình vuông còn lại theo chiều mũi tên như sau để được hình lập phương:

Giải Câu 4 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 97-2

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021