Giải Câu 17 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 105

  • 1 Đánh giá

Câu 17: Trang 105 - SGK Toán 8 tập 2

Cho hình hộp chữ nhật ABCD.EFGH (h.91).

a) Kể tên các đường thẳng song song với mp (EFGH).

b) Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng nào?

c) Đường thẳng AD song song với những đường thẳng nào?

Giải Câu 17 Bài 3: Thể tích của hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 105

Bài làm:

a) Những đường thẳng song song với mặt phẳng (EFGH) là: AB; BC; CD; DA.

b) Đường thẳng AB song song với những mặt phẳng: (CDHG); (EFGH); (DCFE)

c) Đường thẳng AD song song với những đường thẳng: BC, FG, EH

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021