Giải câu 40 bài Ôn tập chương 4 sgk Toán 8 tập 2 trang 53

  • 1 Đánh giá

Câu 40: trang 53 sgk Toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm trên trục số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

Biểu diễn trên trục số

b)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

Biểu diễn trên trục số

c)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

Biểu diễn trên trục số

d)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm là

Biểu diễn trên trục số

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021