Giải câu 42 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 31

  • 1 Đánh giá

Câu 42: trang 31 sgk Toán 8 tập 2

Tìm số tự nhiên có hai chữ số, biết rằng nếu viết thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải số đó thì ta được một số lớn gấp 153 lần số ban đầu.

Bài làm:

Gọi x là số tự nhiên cần tìm.

Nếu thêm một chữ số 2 vào bên trái và một chữ số 2 vào bên phải thì số trở thành số có 4 chữ số, chữ số hàng nghìn và hàng đơn vị là 2.

Ta có số mới được viết dưới dạng tổng là:

Vì số mới gấp 153 lần số ban đầu nên ta lập được phương trình sau:

(thỏa mãn ĐK)

Vậy số cần tìm là

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021