Giải câu 16 bài Luyện tập sgk Toán 8 tập 2 trang 13

  • 1 Đánh giá

Câu 16: trang 13 sgk Toán 8 tập 2

Viết phương trình biểu thị cân thăng bằng trong hình 3 (đơn vị khối lượng là gam).

Bài làm:

Ta thấy bên trái cân có 3 quả cân có khối lượng x và 1 quả cân có khối lượng là 5.

Ta được

Ta thấy bên trái cân có 2 quả cân có khối lượng x và 1 quả cân có khối lượng là 7.

Ta được

Vì cân thăng bằng nên khối lượng ở hai bên của cân bằng nhau.

Ta được phương trình:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021