Giải Câu 3 Bài 1: Hình hộp chữ nhật sgk Toán 8 tập 2 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 97 - SGK Toán 8 tập 2

Các kích thước của hình hộp chữ nhật là $DC = 5cm, CB = 4cm, BB_1 = 3cm$. Hỏi độ dài $DC_1$ và $CB_1$ là bao nhiêu xentimet?

Bài làm:

Giải Câu 3 Bài 1: Hình hộp chữ nhật - sgk Toán 8 tập 2 Trang 97

là hình hộp chữ nhật nên $DCC_1D_1; CBB_1C_1$ là hình chữ nhật.

Ta có: vuông tại C

=>

Ta có: vuông tại B

=>

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021