Giải Câu 56 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Toán 8 tập 2 Trang 92

  • 1 Đánh giá

Câu 56: Trang 92 - SGK Toán 8 tập 2

Xác định tỉ số của hai đoạn thẳng AB và CD trong các trường hợp sau:

a) AB = 5cm, CD = 15cm;

b) AB = 45dm; CD = 150cm;

c) AB = 5CD.

Bài làm:

a) Tỉ số giữa hai đoạn thẳng: AB = 5cm và CD = 15cm là:

b) Tỉ số giữa hai đoạn thẳng: AB = 45dm = 450cm và CD = 150 cm là:

c) Với

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021