Giải Câu 22 Bài 4: Hình lăng trụ đứng sgk Toán 8 tập 2 Trang 109

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 109 - SGK Toán 8 tập 2

Vẽ theo hình 99a rồi cắt và gấp lại để được lăng trụ đứng như hình 99b.

Giải Câu 22 Bài 4: Hình lăng trụ đứng - sgk Toán 8 tập 2 Trang 109

Bài làm:

Học sinh tự vẽ hình vào vở, sau đó dùng kéo cắt rồi gấp lại để được hình lăng trụ đứng.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021