Giải Câu 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 100 - SGK Toán 8 tập 2

Hình 82 vẽ một phòng ở. Quan sát hình và giải thích vì sao:

a) Đường thẳng b song song với mp(P)?

b) Đường thẳng p song song với sàn nhà?

Giải Câu 8 Bài 2: Hình hộp chữ nhật (tiếp) - sgk Toán 8 tập 2 Trang 100

Bài làm:

a) Ta có b không thuộc mặt phẳng (P) và b // a, a nằm trong (P). Nên b// (P).

b) Ta có p không thuộc sàn nhà và đường thẳng p song song với đường thẳng q trong sàn nhà nên p song song với sàn nhà.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021